Home

Welkom op de website van de oudervereniging basisschool ‘t Karregat.

Op deze website vindt u alle informatie over de bestuursleden met de telefoon en e-mail adressen.
Mocht u iets willen weten, kritiek hebben (positief of negatief) of ideeën hebben stuurt u dan een e-mail of spreek ons aan in de school of op het plein.

Het idee voor het oprichten van de oudervereniging is ontstaan uit het feit dat op basisschool ‘t Karregat diverse activiteiten plaats vinden, waarvoor telkens opnieuw ouders moeten worden gezocht. Deze diverse werkgroepen weten vaak van elkaars bezigheden niets af . Ouders die graag mee willen helpen weten weer niets af van de werkgroepen. Leerkrachten komen handen tekort. Kortom, iedereen is van goede wi maar het resultaat is niet altijd optimaal.

De oudervereniging wil alle activiteiten waar ouders in participeren coördineren. Zo hebben alle ouders de kans zich, wanneer ze dit wensen, actief in te zetten voor de school. De leerkrachten hebben een centraal aanspreekpunt voor alle activiteiten. Kennis opgedaan tijdens activiteiten in het verleden gaat niet verloren.

De dagelijkse leiding van de oudervereniging ligt bij het bestuur. Deze vergadert zeer frequent om daadkrachtig op de actualiteit in te kunnen spelen.

Het bestuur zorgt dat voor iedere activiteit (carnaval, sinterklaas, kerst) een kleine werkgroep wordt gevormd. Hiervoor doet zij een oproep onder de ouders. Uit de aangemelde ouders en door school afgevaardigede leerkracht(en)docenten wordt deze werkgroep samengesteld met een voorzitter die de werkgroepvergaderingen leidt. Vanuit het bestuur is er een minimaal één afgevaardigde die deze vergaderingen bijwoont. De werkgroep maakt een plan voor de betreffende activiteit en coördineert de feitelijke uitvoering waarvoor wederom de ouders benaderd worden voor praktische ondersteuning.

Het bestuur wil graag de steun en toeverlaat zijn voor de klassenouders, leerkrachten en schooldirectie.

De oudervereniging als spin in het web van activiteiten.

 

Het bestuur