Bestuur

Net als elke andere vereniging heeft ook de oudervereniging een dagelijks bestuur. Dit bestuur bestaat uit maximaal 7 personen die allemaal één of meerdere kinderen op 't Karregat hebben.

1x per jaar komt het dagelijks bestuur bij elkaar tijdens de Algemene Leden Vergadering waar bekend wordt gemaakt waaraan het budget van het vorig schooljaar aan is besteed en wat de plannen zijn voor het nieuwe schooljaar. Tevens wordt op de ALV bekend gemaakt wat de hoogte zal zijn van de vrijwillige ouderbijdrage.

Naast de ALV komt het dagelijks bestuur een aantal keren per schooljaar bij elkaar tijdens bestuursvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen wordt er naar voor de aankomende activiteiten gekeken hoe de oudervereniging zich daarvoor kan inzetten. Dit kunnen activiteiten zijn die door de school worden georganiseerd en waarbij de oudervereniging een helpende hand biedt naast een eventuele financiële bijdrage, maar het kunnen ook activiteiten zijn die de ouderbijdrage zelf organiseert.