Ouderbijdrage

Elk jaar wordt van de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dankzij deze bijdrage kunnen extra kosten die het schoolonderwijs met zich meebrengt worden gedragen. Hierdoor  kunnen we op school met veel meer wensen rekening houden,  extra voorzieningen aanbieden en geweldig actieve, leerzame en leuke activiteiten organiseren.

Wat betalen wij als Oudervereniging allemaal van uw vrijwillige bijdrage?

Met Sinterklaas zorgen we ervoor dat de Sint een bezoek kan brengen aan onze school. De kinderen van de onderbouw worden dan verrast met cadeautjes in de klas. Soms krijgen ze ook nog een kleinigheidje in hun schoen van de Goedheiligman. Vaak brengen we met de groepen 3 en 4 ook nog een bezoek aan het Kasteel van Sinterklaas in Helmond. Voor de Kerstviering zorgen we voor de organisatie van de kerstmarkt. Maar ook kopen we kerstversiering voor de aankleding van de school en de lokalen. Met Carnaval zorgen we voor materialen voor het feestelijk aankleden van school. We zorgen er ook voor dat er voldoende schmink, tatoeages en haarspray op voorraad zijn, zodat tijdens het carnavalsfeest de kinderen zich naar hartelust kunnen laten schminken, tatoeëren of hun haar laten doen. We zorgen voor een prijs voor het best versierde optochtonderdeel. En dan komt ieder jaar met Pasen een heuse paashaas ons chocolade-eitjes brengen. Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de achtstegroepers en juichen we de zomervakantie toe.

Tijdens al onze evenementen moeten natuurlijk ook de buikjes af en toe gevuld worden met iets lekkers. Denk daarbij aan pepernoten, paaseitjes, koeken, chips, limonade en in de zomer ijsjes.

Door het jaar heen vinden ook nog tal van culturele activiteiten plaats voor de hele school: kinderboekenweek, theater- en film-voorstellingen (uit en thuis) en museumbezoek. Daarnaast stimuleren we sport en spel door bijdragen voor zwem-, schaats-, voetbal- en athletiek-activiteiten, een handbaltoernooi, een sportdag, de avondwandelvierdaagse en voor de klassikale aanschaf van nieuw sport- en spelmateriaal.

Ook sparen we voor een groots feest (zoals het SPIL-feest in 2009 en 2015) voor de opening van het nieuwe schoolgebouw. Verder zorgen we een extra budget waarmee de groepen iets leerzaams kunnen doen of extra middelen (spelmateriaal, leermiddelen) kunnen aanschaffen.

Groepsbudget

Iedere groep in school krijgt vanuit de OV € 7,00 per leerling. Hiermee krijgt elke groep een budget om een klassikale-activiteit te gaan doen. De enige voorwaarde hieraan is dat de activiteit een educatieve rol moet hebben of dat de activiteit werkt aan de samenhorigheid van de groep.

U ziet dat uw vrijwillige ouderbijdrage ervoor zorgt dat er heel wat extra’s gedaan kan worden voor uw kind(eren) op school.

Een klein deel wordt gebruikt om de onkosten te vergoeden die de Oudervereniging maakt als papier, toner en enveloppen.

Het zou fijn zijn als we ook van u de ouderbijdrage tegemoet mogen zien. Door uw bijdrage wordt u voor dit schooljaar ook lid van de Oudervereniging.

Op de ledenjaarvergadering van 29 September 2016 hebben we de vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar weer vastgesteld op € 27,00 per kind voor het eerste en tweede kind, en € 13,50 per kind voor het derde en vierde kind dat op Basisschool ’t Karregat staat ingeschreven. Wanneer men de ouderbijdrage per giro overboekt zijn de bedragen respectievelijk € 26,00 en € 13,00 per kind.